Uvek čist boks

(52-53 strana) 2016 SPECIJAL

Kao što je istaknuto u prethodnim nastavcima, boks i kućica za pse uvek moraju biti čisti, a pri tome kućica mora biti i suva. Podloga u boksu treba da je takva da može da izdrži česta pranja vodom i higijenskim sredstvima. Pri tome, nikako ne sme biti klizava. Boks je prostor gde štenci, kada postanu dovoljno snažni da mogu izlaziti iz kućice i u nju se vraćati, provode veći deo dana. U njemu dobijaju hranu i obavljaju fiziološke potrebe. Vršenje nužde po raznim delovima boksa predstavlja problem, pošto uslovljava da su štenci, najčešće, stalno prljavi. Takvi ulaze u kućicu i samim tim i nju prljaju, a to je krajnje nepoželjno i štetno.Postavlja se, logično, pitanje kako uskladiti higijenu sa živahnim štencima i njihovom radoznalošću da istražuju boks. Osnovni problem je da se vršenje nužde obavlja uvek na istom mestu, da se izmet brzo pokupi i odstrani iz boksa. Štence treba naučiti da nuždu vrše uvek na istom mestu. Kako? Moglo bi se reći da je odgovor lak. Zahteva samo nešto malo više strpljenja i upornosti.Da bi se obavile radnje u boksu, štenci ne smeju da ometaju rad, bez obzira na to šta se radilo. Dakle, osnovni uslov je da štenci posle hranjenja moraju da odu nazad u kućicu. Kako je već istaknuto, sa treningom odnosno obukom vraćanja u kućicu mora se otpočeti odmah kada počnu da izlaze u boks da bi jeli. Štenci brzo nauče da se vraćaju u kućicu i da budu mirni u njoj određeno vreme, a da bi im onemogućili izlazak neophodno je maknuti „most“ kojim silaze i ulaze. Bez mosta, ne usuđuju se da izađu. Tako odgajivač ima vremena da očisti boks.Naravno, posle hranjenja veoma brzo usledi potreba za vršenjem nužde. Na početku štenci, bez navike, traže najpogodnije mesto u boksu, bez obzira na to što je svaki deo boksa isti. Kada obave nuždu treba ih polako vratiti u kućicu, maknuti mostić ispred kućice i pristupiti poslu. Boks treba očistiti, ali ne tako da se sve gomilice izmeta sakupe na jednu lopatu ili odmah speru snažnim mlazom vode. Te gomilice izmeta su neophodne i svaka se pojedinačno mora pokupiti, najbolje za to namenjenom špahtlom. Posle uklanjanja sa podloge, gomilica izneta se ne baca već odlaže na neku podlogu, prazan kartonski džak ili nešto tome slično.Svaka gomilica predstavlja izvor specifičnog individualnog mirisa koji provocira i podstiče štene da sledeću nuždu obavi na mestu gde oseti miris. Dakle, miris treba vratiti u čisti boks. To se uradi veoma lako, jednostavno se štapićem sa vatom, onim za čišćenje ušiju, blago dodirne izmet, tek toliko da se jedva zaprlja. To je dovoljno da na vati štapića ostane miris. Tada se u boksu, gde se želi da štene vrši nuždu, štapićem blago protrlja po podlozi (betonu). Koliko ima štenadi, toliko treba da ima gomilica izmeta i toliko štapića za vatu, a samim tim toliko i obeleženih mesta za vršenje nužde. Mesta se lociraju u boksu blizu izlaza, dalje od kućice, tako da se vrata od boksa mogu otvoriti bez da se zaprljaju.Kada se štenci ponovo puste u boks, oni će tražiti mesto gde će vršiti nuždu i pronaći obeležena mirisna mesta i kao po komandi tu obavljati nuždu. Kada 1-2 puta obave nuždu na određenom mestu, onda je svaka sledeća upravo na tom mestu. Na taj način omogućeno je lakše čišćenje boksa, a pogotovo se onemogućava prljanje štenaca koji trčanjem kroz boks staju u gomilice, razmazuju po boksu i sopstvenom telu i sve to unose u kućicu.Higijena boksa je od izuzetnog značaja. Boks se mora temeljno čistiti. To znači da se prvo odstrane ekskrementi, zaostala hrana, a onda se pristupa ispiranju grube prljavštine. Nakon toga, neophodno je upotrebiti neko sredstvo za pranje, ako nema ništa drugo onda može poslužiti sredstvo za pranje suđa. Obavezno se mora upotrebljavati četka za ribanje, montirana na dugačku dršku da bi se lakše radilo.Ne tako retko, u boksovima se može videti slama, piljevina ili nešto slično, sve sa izgovorom da se lakše čisti boks. To treba maksimalno izbegavati. Kada štenci naviknu da vrše nuždu na slami i kada kasnije odgajivač stavi slamu u kućicu, da bi bilo toplije, štenci ili mladi psi, naviknuti da vrše nuždu na slami u boksu, sada vrše nuždu na slami, ali u kućici. To je sasvim nepoželjno.Kako štenad rastu, tako treba smanjivati vreme koje majka provodi sa njima, tokom dana. Noć je period kada je majka sa štencima, od uveče do ujutro. Ne zaboraviti da štence treba odati (prodati, pokloniti) u uzrastu od dva meseca. To je uzrast kada se štenad najlakše privikava na novu sredinu, socijalizuje se. Ako neko ima više pasa i želi da nabavi novog člana grupe, to obavezno mora biti sa dva meseca, eventualno sa tri. Sve posle toga, dakle starije štene, dovodi do veoma teškog, gotovo nemogućeg prihvatanja novog člana od strane čopora.Pri svemu ovome, ne zaboraviti da se obavi dehelmintizacija štenadi i majke. Obavezno istovremeno tretirati štence i majku.


Dr sc M. Urošević i Slavoljub Dragišić

Powered by WebExpress