Uputstvo za fotografisanje

2016 Novembar (31 strana)

U više navrata smo objavljivali ovo uputstvo, ali i kompletne tekstove na ovu temu. Verujemo da smo tako doprineli podizanju lovačke kulture na viši nivo, jer sve češće dobijamo solidne fotografije. Ipak, dešava se da neke ne možemo da objavimo, zbog neadekvatnog pristupa fotografisanju. Iz tog razloga ponavljamo minimum kriterijuma na kojima redakcija insistira: -Uz fotografiju poslati ime lovca, mesto odstrela i godinu-Puške moraji biti prelomljene ili sa cevima u vis (one koje se ne prelamaju), karabini sa zatvaračem u zadnjem položaju-Lovci bez maskirnih odela, a posebno vojnih i policijskih-Bez dece na fotografiji -Divljač treba da bude u prvom planu, a lovci koji su je odstrelili kleče na jednom kolenu metar iza, dok ostali stoje u drugom redu (ukoliko ima više učesnika)-Nedopustivo je sedenje na lovini, držanje noge na istoj ili bilo koja druga vrsta nepoštovanja divljači-U pozadini je poželjno da bude priroda, ili čeka, a ne ulaz u kafanu ili automobil-Uvek fotografisati više puta, kako bi mogao da se napravi izbor.     
    
 R. P.

Powered by WebExpress