114.jpg

Stručnost bez granica

U Srbiji se „Politika“ još čita,a broj od 19. januara i prepričava

Januar – Mesec proslava može da poprimi i drugi oblik. Ovaj januar je takav primer. Naime, lovcima Srbije je doneo konačnu sudsku odluku o gubljenju vlasništva nad objektom u ulici Alekse Nenadovića u Beogradu.Predstavnicima lovačkih udruženja koji su formirali Lovački Savez Jugoistočne Srbije doneo je maltretiranje od strane Dragana Šormaza u pomenutim prostorijama u sredu 24. januara.Lovcima Srbije, ali i celoj javnosti doneo je u petak 19. na stranicama „Politike“ razgovor koji je u najblažoj formi stručnost bez granica.Apsolvirajući temu prenamnoženosti medveda u jednom delu Srbije, a posebno na Tari, Šormaz savetuje da se odraslih medveda ne treba plašiti već samo pri šetnji planinom treba nositi štap, za koji medvedi misle da je puška i beže dublje u šumu.Mladi medvedi su problem jer ne umeju da misle kako je štap puška.(Valjda, mladi medvedi ne poštuju iskustvo već ono što vide na internetu)

Powered by WebExpress