Srpska posla

Predsednik LSS bi možda još jedan mandat
Hoće li novu aferu razmatrati i tužilaštvo za organizovani kriminal

Na pomolu je nova afera u Lovačkom savezu Srbije čiji neposredni učesnik je predsednik saveza Dragan Šormaz, koji je i narodni poslanik u Skupštini Srbije! Predsednik LSS je državnom organu, Agenciji za privredne registre (APR) podneo krivotvorene dve odluke Skupštine LSS: o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu i odluku o raspodeli navodne ostvarene dobiti u poslovanju u toj godini! Nema mesta neverici: navedene odluke Skupštine LSS su, kako piše u dokumentima dostavljenim APR-u, usvojene na sednici Skupštine LSS održane 27.02.2018.! Pa gde je problem? Problem je u tome što nikakve sednice Skupštine LSS u 2018. godini NIJE BILO, pa samim tim i nisu mogle da se donesu odluke! Dakle, čisto krivotvorenje i korišćenje krivotvorenih dokumenata, što je u domenu krivičnog prava (članovi KZ RS 355-358) – za ovakva dela su zaprećene bezuslovne zatvorske kazne od tri meseca do tri godine! Ne možemo da tvrdimo da je Šormaz sam krivotvorio ove odluke ali prema važećim propisima jedino je on uz svoj elektronski potpis mogao da te odluke dostavi državnom organu, što je krivično delo, uz dokaze koji su javno dostupni kod APR!Malo pojašnjenje: prema važećim propisima, bilans stanja i bilans uspeha podnosi svako pravno lice u tekućoj godini za prethodnu godinu. Bilansi sa pratećom dokumentacijom se podnose APR-u isključivo u elektronskom obliku od strane zakonskog zastupnika (u slučaju LSS to je Dragan Šormaz), i uz elektronski potpis zakonskog zastupnika.Kako se može videti iz javno dostupne evidencije APR, objavljene na sajtu te agencije www.apr.gov.rs, uz bilans stanja i bilans uspeha LSS za 2017. godinu, Dragan Šormaz je elektronski potpisao, nepostojeće odluke Skupštine LSS sa nepostojećeg zasedanja, i takve dokumente upotrebio kao ispravne i priložio državnom organu iako je znao da nikakvog skupštinskog zasedanja nije bilo! Takvi postupci predstavljaju povrede važećih zakona i Statuta LSS, a prekršaj zakona je tim ozbiljniji jer ga je načinio jedan narodni poslanik, član najvišeg državnog zakonodavnog organa! Ne treba takodje izgubiti iz vida da po Zakonu o udruženjima, rad nekog udruženja može biti i zabranjen ako to udruženje radi protivno svom statutu. Na potezu bi trebalo da budu sada organi LSS koji treba da nadju izlaz iz ovakve situacije. Medjutim, tu nije kraj problemima vrha LSS: daljom pretragom na sajtu APR, došlo se do vrlo zanimljivih podataka, pa se tako može videti da je u bilansu uspeha LSS za 2016. godinu navedeno postojanje izvesnih kratkoročnih obaveza u astronomskom iznosu od cela 83 miliona dinara! O ovim obavezama nije uopšte bilo reči na redovnoj Skupštini LSS, koja je održana 2017. godine kada se usvajao finansijski izveštaj za 2016.godinu. Još zanimljivije je da u bilansu uspeha za sledeću godine, iz bilansnih pozicija volšebno nestaje tih pomenutih 83 miliona obaveza – šta se moglo desiti? Da li je LSS platio taj iznos? Da li je neko oprostio taj dug? Šta se desilo, pa da jedna tako krupna stavka postoji po sistemu 'sad je vidiš, sad je ne vidiš'? Kada je neki organ saveza imao na dnevnom redu postojanje obaveza od 83 miliona i o načinu regulisanja tih obaveza? O čemu se ovde radi? Nema podataka, možda ni Upravni odbor, ni Skupština, ni Nadzorni odbor nije o tome raspravljao, možda nisu ni znali, nego su se zamajavali sa jednom verzijom bilansa, a da je druga prosledjena državnim organima? Postoji mogućnost da se to baš tako i dešavalo, da je delegatima Skupštine predočeno jedno, a u APR sasvim drugo, što tek onda otvara pitanja o odgovornosti, kako statutarnoj tako i zakonskoj! Izgleda da su upravo pitanje odgovornosti imali na umu članovi Nadzornog odbora LSS, koji su na svojoj sednici 19.06.2018. na osnovu novih saznanja o poslovanju saveza rešili da sačuvaju sebe od eventualnih materijalnih i pravnih posledica, pa su sačinili Izveštaj u kome su taksativno nabrojali sve ono što smo naveli, ali i još neke druge stvari, i o svom izveštaju obavestili predsednika LSS, članove Upravnog odbora i predsednika Skupštine LSS. Sednica Nadzornog odbora je održana nakon sednice Upravnog odbora u Paraćinu 07.06., gde su predsednik LSS Šormaz i članovi UO LSS odlučili da redovnu sednicu Supštine saveza održe zajedno sa izbornim zasedanjem; datum nije preciziran, ali bi to trebalo da bude na jesen, jer tada ističe mandat Šormazu. Kada pominjemo sednicu UO u Paraćinu, kojom prilikom je usvojen finansijski izveštaj o radu LSS, Nadzorni odbor je, kako saznajemo, konstatovao da i tu ima problema, i da predočeni finansijski izveštaj ne odgovara stanju u dokumentaciji! Dakle, neko je pokušao da dovede članove UO LSS u zabludu, pa su bez pravog uvida u dokumentaciju izglasali nešto što moguće ne odgovara stvarnom stanju!Po svemu sudeći, očekuje nas vruć početak jeseni.Istraživački tim Predatora

Powered by WebExpress