Smeštaj pasa

    (48-49 strana)2016 SPECIJAL

Biti uspešan lovac, biti bolji nego prošle godine. Kako to postići? Odgovora ima puno, a jedan je dominantan - dobar lovac mora da ima i dobrog lovačkog psa. Ujutro pri lovačkom sastanku i pozdravu, pre odlaska na teren, treba da se osvrnemo i upitamo koliko pasa ima grupa? Što više dobrih pasa, a to podrazumeva pse koji su položili, najmanje, ispit urođenih osobina biće i uspešniji lov. Obučen lovački pas uspešno traži, pronalazi i posle uspešnog odstrela donosi divljač. Eventualno ranjenu dobar pas pronalazi i na taj način spečava ogromne gubitke. Da bi pas išao u lov neophodno je da ima identifikacionu karticu, a o njoj je pisano na stranicama ove revije. Da ponovimo, ovu karticu izdaje Kinološki savez Srbije. Dakle, neophodan nam je dobar lovački pas. Kako doći do takvog psa?Kao prvi korak, svakako je, konsultacija sa kolegom lovcem koji ima dobrog lovačkog psa. Gde ga je nabavio ili je možda sam odgajio takvog psa. Svaki savet treba pažljivo saslušati i dobro promisliti. Pre kupovine šteneta obavezno se upoznati sa poreklom, odnosno roditeljima šteneta. Od radnih pasa, najčešće, dobijaju se radni psi, naravno uz odgovarajuću obuku.Uporedo sa razmišljanjem o nabavci šteneta neophodno je kod kuće obaviti čitav niz pripremnih radnji. Štene mora doći u pripremljene objekte. Pre nabavke mora se napraviti adekvatan boks, odnosno prostor za smeštaj mladog, a kasnije odraslog psa. Štene po dolasku u novi dom mora imati svoj prostor, svoju kućicu i svoj boks, a ne da "privremeno" boravi po garažama, šupama, ostavama. Takvi prostori nisu adekvatni po više osnova. Prvo, nemaju dovoljno svetlosti koja je neophodna za pravilan rast i razvoj mladog organizma, svakog pa i psećeg. Ne postoji odgovarajuće provetravanje, odnosno nije obezbeđeno neophodno strujanje vazduha. Dakle, mora se napraviti boks sa kućicom. Kako? Kao i za svaku gradnju prvo se mora odrediti teren gde će se graditi boks sa kućicom za psa. Odabrani teren ne sme biti na vlažnom mestu već oceditom, suvom delu ekonomskog dvorišta. Voditi računa da severni vetar ne duva direktno u stranu kućice gde je otvor za ulaz u nju. Mesto mora biti dobro osunčano.Kućica može biti izgrađena od različitih materijala, ali osnovni uslov je da su ti materijali dobri termo izolatori, da tokom zime ne dozvoljavaju preterano hlađenje i tokom toplih dana pregrejavanje. U našim uslovima drvo je načešći materijal od koga se pravi kućica za psa.Odmah se postavlja pitanje veličine objekta, odnosno kolika kućica je potrebna psu? Potrebno je istaći da kućica ne sme biti predimenzionirana, odnosno prevelika, pošto u tim slučajevima tokom zime ne obezbeđuje dovoljnu toplotnu zaštitu već je u njoj isuviše hladno što šteti psu. Veličina kućice zavisi od veličine. Tako, za smeštaj nemačkog lovačkog terijera i nemačkog kratkodlakog ptičara moramo imati različite veličine kućica. Da bi se omogućilo održavanje higijene smeštaja, a to podrazumeva čišćenje i povremeno dezinfikovanje kućice koja je uvek van boksa, a mora da ima pokretan krov na "jednu vodu". Krov treba obložiti materijalem koji ne propušta vodu. Tada se kućica može otvoriti uvek kada je potrebno. Još jedan veoma značajan detalj, ulaz u kućicu, "vrata", nikako staviti na užu stranu, odnosno na sredinu. Ulaz mora biti tako postavljen da omogućava psu da se u kućici zakloni, sakrije, da ne bude vidljiv i opšiva se limom ili metalnim profilom da ga pas ne izgrize . Osim ovih veoma značajnih psiholoških aspekata dobro postavljen ulaz u kućicu omogućava zaštitu od vetra, a i od sunca. U narednoj tabeli data je preporuka za dimenzije kućice.Da bi se obezbedila maksimalna temperaturna zaštita može se praviti kućica sa ulaznim hodnikom i vratima ka smeštajnom prostoru, kao što je prikazano na skicama. Na taj način obezbeđena je maksimalna zaštita tokom zime, a i tokom leta je dobra zaštita od pregrejavanja. Za izradu kućice koriste se daske, sa žljebom.Kućica mora biti odignuta od podloge, zemlje, i to oko 15 cm. Na taj način je onemogućeno kvašenje osnove. Osim kućice psu je neophodan i boks, odnosno prostor za kretanje i obavljanje fizioloških potreba. Lovački pas sigurno neće u boksu trčati, za to služi teren, ali, ipak, mora biti dovoljno veliki. U principu što veći boks to je za psa povoljnije, ali prostor od 2x2 m zadovoljava smeštajne potrebe. Postavlja se pitanje od kakvog materijala treba da je podloga u boksu, ošto se mora održavati higijena? U praktičnom smislu najbolja je armirana betonska podloga čija je površina pri izlivanju perdaši sitnim peskom i cementom u odnosu 1:1 . Takva završna obrada betona obezbeđuje dobru osnovu, koja se ne kliže, ne puca tokom zime, ne zadržava mokraću, lako se čisti. Treba uraditi blag pad osnove boksa ka kanalizacionom odvodu.U boksu sa betonskom osnovom neophodno je psu obezbediti plato za ležanje, od drveta, tako da ne leži na betonu. Boks treba ograditi pletenom žicom sa ne preterano velikim okcima. Za velike pse okca žice ne treba da su veća od 5x5 cm., a za manje ta veličina je manja. Ograda treba da je dovoljno visoka, najbolje 2 m.Boks može biti i natkriven, a kapija se mora otvarati ka unutrašnjosti kako bi psu onemogućili bežanje pri ulasku vlasnika.

Dr sci M. Urošević / S. Dagišić

Powered by WebExpress