Pljačka ili razoružavanje

mart (strana 30) 2017

Novi Zakon o oružju i municiji umesto olakšica, kako je to rečeno u obrazloženju njegovog donošenja, legalnim vlasnicima doneo je neverovatne probleme. Naime, na osnovu zakonske obaveze regulisane članom 50. ZOM-a, gde su postavljeni rokovi za zamenu isprava (oružnih listova ili odobrenja za držanje oružja) o registrovanom oružju. Odredbom pomenutug člana zakona fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom. Vlasnici navedenog oružja imaju obavezu da do 5. marta 2019. godine izvrše zamenu starih oružnih listova za nove biometrijske oružne listove. Lovci moraju da nadležnom organu podnesu zahtev za zamenu isprava (oružnih listova), pri čemu prilažu: stare oružne listove, lekarsko uverenjene o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (ne starije od mesec dana), uverenja o završenoj obuci u rukovanju vatrenim oružjem (osim za oružje koje je nabavljeno i registrovano do kraja 1998. godine), uverenje iz suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak, dokument o opravdanom razlogu za držanje i nošenje vatrenog oružja, naravno uz zahtev obavezan je i dokaz o plaćenoj odgovarajućoj administrativnoj taksi. Pored navedenog, oružni list lice će dobiti ako bude povoljna terenska provera. Iz gore navedenog proizilazi da se pored lekarskog uverenja kao novog dokumenta (predviđeno u čl. 50. Zakona) u praksi traži još niz dokumenata što je paradoksalno, jer ako lice ne ispunjava neki od navedenih uslova već bi mu bilo oduzeto oružje. No tu, mukama nije kraj, već se za izdavanje novog oružnog lista trenutno naplaćuju takse kao kada se registruje novonabavljeno oružje. Za lovački karabin (jedan ili više), pištolj, revolver, malokalibarsko oružje, plaća se jedna taksa u iznosu od 5.360,00 dinara, za lovačku sačmaru i kombinovanu lovačku pušku (jednu ili više) jedna taksa od 2.560,00 dinara, uz to novi oružni list košta 1.500,00 dinara. Da nevolja bude veća u pojedinim policijskim upravama (Smederevo, Leskovac..) i policijskim stanicama navedene takse se plaćaju za svaki komad oružja, pa ko ima u posedu više cevi, trošak oko “preregistracije” (zamene isprava) premašuje desetine hiljada dinara.Smatramo da su ove takse nezakonite jer je oružje već jednom registrovano, te je ovo pokušaj pljačke, ili pritiska za razoružavanje naroda.Ne treba zaboraviti da u Srbiji ima preko 500.000 vlasnika legalnog oružja, a svi narodi pa i Srbi imaju prag tolerancije!


D. Ilić

Powered by WebExpress