Neizbrisive posledice

april (strana 26-27)2016

Šesnaest godina od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, posledice su vidljive na svakom koraku. Pored porušenih i oštećenih zgrada, ipak su teže one, za oko nevidljiv, a to su kontaminacija i narušeno zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Međutim, o tome nema iscrpnih studija, isto kao ni o materijalnoj šteti, koja se procenjuje na 100 milijardi dolara.Na zvaničnom sajtu NATO-a može se videti mapa na kojoj su prikazani ciljevi gađani municijom sa osiromašenim uranijumom. Pogođeno je svega nekoliko tenkova, a bačeno oko deset tona osiromašenog uranijuma. Ipak, ni do danas nema dovoljno odgovora i izveštaja o bombardovanju, smatraju upućeni."Mi kao Ekološka partija Kosova češće vodimo računa o posledicama, problemima, i o jednom vrlo velikom broju umrlih ljudi posle bombardovanja. Međutim, nema dovoljno izveštaja i nema dovoljno odgovora od odgovornih institucija", kaže predsednik Ekološke partije Kosova Arif Krasnići.Gađano je 12 lokacija u blizini Preševa, Bujanovca i Vranja gde je dekontaminacija izvršena od 2002. do 2007. godine."Jedan dobar procenat toga se zapalio prilikom dejstva takve municije i u obliku aerosola, prašine, ušao je u životnu sredinu i lanac ishrane i to je, nažalost, zagađivač koji ostaje za sva vremena", ističe Dragoljub Antić nuklearni fizičar i penzionisani saradnik Instituta za nuklearne nauke u Vinči.Životna sredina je zagađena i zbog bombardovanja industrijskih postrojenja. Zdravstveni radnici upozoravaju na drastično povećan broj obolelih od kancera.Poslednjih deset godina, broj obolelih, odnosno operisanih od raka štitne žlezde porastao je za 300 odsto", ukazuje direktor Instituta za onkologiju i radiologiju profesor doktor Radan Džodić."Prosečan latentni period od trenutka dejstva kancerogenog agensa do kliničke manifestacije leukemije i limfoma je sedam i po godina, a za tumore 15 godina. Od 2006. godine, stopa incidencije malignih tumora i stopa mortaliteta od malignih tumora kao što su leukemija i limfomi skače veoma visoko od 70 do 80 odsto", podseća predsednik Društva za borbu protiv raka profesor doktor Slobodan Čikarić.Opšte posledice na životnu sredinuPrema podacima Ministarstva inostranih poslova tokom NATO agresije na SRJ Severo-atlanska alijansa je izvela oko 35.000 napada. Ukupno je bilo oko 2.300 vazdušnih napada. Procenjeno je da je u tim vazdušnim napadima na teritoriju SRJ bačeno 22.000 tona eksploziva (procene idu i do 79.000 tona). U ovom periodu je u vazdušnim napadima učestvovalo oko 1.200 aviona, među njima 850 borbenih. Pored eksploziva lansirano je minimum 152 kontejnera sa 35.450 kasetnih bombi kao i termo-vizuelnih i grafitnih bombi čija je upotreba zabranjena međunarodnim konvencijama. Ovi napadi su izazvali nepredvidive štetne posledice na životnu sredinu, ugrozile ljudske živote i zdravlje i generalno ugrozile bio-diverzitet. Nakon razarajućih napada na postrojenje hemijske i petrohemijske industrije milioni građena su bili izloženi dejstvu različitih hemijskih jedinjenja uključujuci otrovne gasove. Ministarstvo inostranih posova naglašava da su voda, zemljište i šume takođe teško zagađene čime je narušena ravnoteža u životnoj sredini. Sve ovo će imati dugoročne posledice na zdravstveno stanje čitave populacije i kvalitet životne sredine, sa nagracenim prekograničnim efektima. Višestruko bombardovanja turističkih centara i nacionalnih parkova su ugrozili prirodne rezervate i svetilista. NATO bombardovanje je dovelo do iščezavanja pojedinih vrsta , a divlje životinje su otpočele migraciju i napuštanje svojih prirodnih staništa. U ovom trenutku je teško proceniti i vrednovati sve posledice.Uticaj na životinje (divljač)Permanentna ratna dejstva su se dešavala upravo u proleće u periodu biološke reprodukcije živog sveta. Usled stalnog granatiranja nacionalnih parkova i drugih planinskih masiva, mnoge životinje su direktno stradale, većina je bila prinuđena da napusti svoje prirodno stenište i mir potraži izvan naše zemlje. Naročito su ugrožene ptice, sisari i divljač. Značajno je stradao i živi svet, voda, posebno ribe, usled pogoršanja stanišnih uslova, izazvanih hemijskim supstencama koje su dospele iz vazduha zemljišta i direktno ispuštane u vodotokove usled razaranja hemijskih Iindustrijskih postrojenja. Uticaj na biljkeUsled velikog broje granatiranja došlo je do razaranja terena lokalnog karaktera i uništavanja estetskog i predeonog izgleda mnogih zaštićenih prirodnih dobara. Šumski pokrivač je uništavan eksplozijama granata i lokalnim požarima kao posledicama eksplozija.Dugoročne poslediceDugoročne posledice na biljni i životinjski svet i ekosisteme u celini osećaće se dugi niz godina. Usled granatiranja rafinerija, Azotare i Petrohemije u Pančevu, oštećenja trafostanica koje su koristile piralenska ulja, kao i drugih ind. postrojenja, mnoge opasnesupstance su dospele u vazduh, vodu i zemljište.U procesu kruženja materije i kroz lance ishrane, mnoge od njih će dospeti ili su već dospela u žive organizme. Mnoga od tih jedinjenja imaju kancerogeno ili mutageno dejstvo, pa će se šteta po žive organizme, biljke i životinje, a naravno i na ljude, ispoljavati na razlicite načine.www.academia.eduANTRFILE: Oni guraju srbiju u NATOPolitika uvlačenja Srbije u NATO se iz dana u dan rasplamsava. Argumentacija da je NATO neophodan saveznik zbog zaštite Srba na Kosmetu, ne pije vodu, jer od kada je NATO na Kosovu i Metohiji ubijene su na stotine Srba, nezna se broj uništenih srpskih grobova i porušeno skoro 150 crkava i manastira, a da niko za ova (ne)dela nije odgovarao.Glavni promoteri “NATO – humanitarne organizacie” su Jelena Milić, Ivan Vejvoda i nama lovcima najpoznatiji Dragan Šormaz. Ako se osvrnemo na ovde iznete podatke o tome, kakvu je katastrofu po životnu sredinu napravio NATO i kolike će to posledice po divljač i lovce ostaviti, pitanje je kako Dragan Šormaz uopšte ima obraza da bude predsednik organizacije čija je jedna od osnovnih delatnosti zaštita resursa koje je NATO upropastio.

Powered by WebExpress