noseca.png

Nažalost, najvažnija tema srpskog lovstva - Lovna karta

Koliko zaista lovaca ima u Srbiji? Rado bi objavili takav podatak, ali nije poznato gde da potražiti odgovor. Na žalost ne postoji centralni registar u koje bi sve bilo vidljivo, ovako se broj lovaca kreće oko 77.000. Da li je to tačno ili koliko približno tačno nema odgovora. To je još jedan podatak o sređenom stanju u našem lovstvu.Za razliku od nas, koji smo duže vreme u haosu, drugi to prilično precizno i transparentno vode. Na svakom sajtu mogu se naći sve informacije. Primera radi tokom lovne sezone 2015/16. u Republici Austriji izdato je 122.778 lovnih karata uz 13.818 lovnih karata za goste. Naredne, 2016/17. lovačke sezone u Republici Austriji izdato je 127.385 lovnih karata uz 12.596 lovnih karata za goste. Dakle, zna se precizan broj izdatog, veoma bitnog, lovačkog dokumenta.Kada je već reč o Republici Austriji da napomenemo da lovne karte izdaje država, a distribuiraju ih savezi. U ceni lovne karte, nalaze se tri dela: a) jedan za osiguranje lovca, b) jedan za savez i c) deo za državu.Interesantne podatke o svom članstvu objavio je Nemački lovački savez. Naravno, i oni znaju koliko lovaca imaju. Trenutno u Saveznoj Republici Nemačkoj ima 383.828 aktivnih lovaca. Toliko je lovačkih karata izdato u lovačkoj sezoni 2016/17. To je povećanje za 2.000 u odnosu na sezonu 2015/16. Kada se pogleda unazad, za poslednjih 27 godina broj lovaca u SR Nemačkoj povećao se za 72.500, a to je porast od 23,3%. Kada se to posmatra po sezonama povećanje svake godine je za 0,8%. Interesantno je da se ukupan broj stanovnika u zemlji, u tom periodu, nije povećao takvim intenzitetom. Prosečno jedan lovac dolazi na 214 stanovnika.Kada je reč o lovcima u SR Nemačkoj veoma je interesantno pogledati razloge zbog čega je neko postao lovac. Tako je 77% ispitanih lovaca odgovorilo da veoma rado ide u prirodu, 54% želi da zaštiti prirodu, samo 50% se raduje odstrelu, 47% rado jede meso divljači, 20% je odgovorilo da je to porodična tradicija i ne žele da je prekinu, a vole prirodu. njih 18% je dalo odgovor da idu u lov pošto im je to način da obuče pse, 6% ima interes ka oružju pa onda ide i u lov, a 5% lovaca ide u lov pošto im je to važno za posao kojim se bave. Na osnovu pregleda datih procentualnih vrednosti jasno je da su pojedinci davali i više odgovora odnosno da ih ka lovu privlači više faktora interesovanja.Analiza Nemačkog lovačkog saveza obuhvatila je i profesije mladih lovaca, onih koji pretstavljaju budućnost. To je takođe interesantno. U toj grupi 14% su studenti i učenici, 17% su službenici, 11% zanatlije, isti procenat, 11% su administrativni radnici, a takođe 11% čine samostalne delatnosti. U grupi je i 4% naučnika, 7% poljoprivrednika i ljudi koji rade u šumarstvu, 8% su tehničari koji rade sa mašinama, 7% službenici. Kada se posmatra sociodemografska slika novih lovaca, onih koji su pohađali kurs za pripremu lovačog ispita, bilo je 24% žena, prosečnog uzrasta od 35 godina. Kada je reč o muškarcima njih 76%, uzrasta od 36 godina, išlo je na kurs za pripremu lovačkog ispita. Najmlađi polaznik bila je učenica, 15 godina, a najstariji kandidat imao je 73 godine. Za lov nikada nije kasno.Od ukupnog broja polaznika kursa 21% nikada ranije nisu imali nikakav kontakt sa lovom. Pri tome 23% novih lovaca živi u gradu. Protekle godine 13.944 polaznika kursa za pripremu polaganja lovačkog ispita uspešno je položilo ispit. Treba istaći da je prosečna cena kursa 1.900 eura.Mi tačnu evidenciju o broju lovaca nemamo, kurseve za pripremu lovačkih ispita nemamo, ozbiljne knjige, priručnike, za pripremanje lovačkog ispita nemamo.Dokle? 
 dr M. Urošević

Powered by WebExpress