IPARD fondovi

U naredne dve godine raspoloživo 23 miliona evra

Pred samu novu 2018. godinu raspisan je javni poziv za dobijanje sredstava iz IPARD fondova za nabavku traktora i mehanizacije u poljoprivredi, i to je bila jedna od udarnih vesti u medijima tih dana. Medjutim, pored tog konkursa, u pripremi je i konkurs za dodeljivanje bespovratnih sredstava za unapredjenje ruralnog razvoja, konkretno za razvoj ruralnog (seoskog) turizma i pratećih usluga! Naravno da se u ovoj oblasti prepoznaju lovačke organizacije, koje ne bi smele da propuste priliku da konkurišu, i da dobijenim sredstvima stvore smeštajne kapacitete za lovce turiste, izgrade ili urede nove lovnotehničke objekte, ili unaprede postojeće koji su u funkciji lovnog turizma. Dakle, strateški poduhvat koji se izvodi u srednjeročnim okvirima, do pet godina.U okviru ovog programa pomoći EU ima nekoliko sektora, a onaj koji je zanimljiv za lovce i lovačke organizacije se nalazi pod oznakom Mera 302, gde je za investiranje većeg broja poslova i usluga, kao i za razvoj ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima kroz razvoj poslovnih aktivnosti, sa mogućnošću otvaranja novih radnih mesta predvidjeno 23 miliona evra! Svima je jasno da je lovni turizam neizostavni deo razvoja ruralnih područja, koji, uz razvoj ostalih povezanih proizvodnih i uslužnih delatnosti, u velikoj meri doprinosi poboljšanju kvaliteta života i smanjenju raseljavanja u ovim sredinama. Mere IPARD programa su vrlo precizno osmišljene i podrazumevaju prethodno ispitivanje sredine u koju se ulaže, kofinansiranje, jasne i transparentne procedure za upravljanje sredstvima fonda i nadzor nad sprovođenjem programa.

 O kakvoj i kolikoj pomoći se radi biće jasnije ako se kaže da je ukupan iznos našeg Fonda za razvoj lovstva na godišnjem nivou trideset puta manji od iznosa koje IPARD program, u Meri 302, predvidja za ruralni turizam! A kada pominjemo radna mesta, neke ekonomske računice govore da (grubo rečeno) otvaranje jednog radnog mesta košta oko 8.000 evra – tako bi po ovoj računici samo preko IPARD programa Mera 302 moglo da se zaposli preko 2000 ljudi u lovnom i ruralnom turizmu i u pratećim uslugama! Dakle, šta je potrebno da se ova sredstva koja su već opredeljenja za ruralni razvoj i razvoj ruralnog turizma dobiju i iskoriste? Potrebni su pre svega kvalitetni programi i ideje, ali je potrebno i poznavanje procedure a pre svega osećaj za realnost i sporovodivost projekata – treba biti svestan prirodnih potencijala lovišta, svojih kadrovskih potencijala, tehničkih resursa i mogućnosti, pa onda tek ‘sa obe noge na zemlji’ krenuti u realizaciju neke ideje i projekta.Pored svega navedenog, IPARD program zahteva strogo poštovanje procedure, i tu je najveća mogućnost greške. Svaka ‘greška u koracima’ automatski može da znači odbacivanje projekta, ma kako kvalitetna projektna ideja bila. Disciplina i urednost se takodje cene, a IPARD je obezbedio i konsultante koji pomažu zainteresovanima da greške ne prave.I tu sad dolazimo do onoga što nazivamo ‘naša posla’: razmislimo, realno, koliko ljudi u upravama lovačkih udruženja, koji kao pravna lica imaju mogućnost učešća, ima kapacitet da samostalno iznese jedan takav projekat, kada većina ljudi ni ne zna šta je IPARD, a kamoli da poznaje procedure? Mali ih je broj sposobnih, ali ima i za to leka, i tu bi ključnu ulogu morali da preuzmu naši učmali lovački savezi (u kojima se neki od rukovodilaca ne ističu baš idejama, vrednoćom i agilnošću, ali im slatkorečivosti i neispunjenih obećanja ne fali): savezi bi trebali da angažuju upućene predavače i konsultante koji su već imali iskustva sa IPA i IPARD projektima, da organizuju seminare (regionalne) o načinu apliciranja za IPARD sredstva, i pozovu članove uprava LU (koji uglavnom o ovome ne znaju mnogo, ili ne znaju ništa) koji će se kroz seminar edukovati šta i kako raditi, ali i da izrade neku brošuru ili priručnik koja će pomoći lokalnim udruženjima da ovladaju materijom. 'Srbijalov' lovački portal i lovački magazin 'Predator' su ovim tekstom i iznetim informacijama napravili prvi korak i obavestili lovačku javnost šta će da se desi tokom narednog periodaViše detalja o samim projektima možete pogledati na Internet stranici IPARD: https://ipard.co.rs/index-l.html, u odeljku posvećenom IPARD Meri 302: https://ipard.co.rs/ipard-mera-302.htmlIPARD agencija je otvorila i dve svoje kancelarije u Srbiji, i to u Novom Sadu i Kruševcu, gde su zaposleni IPARD konsultanti koji imaju zadatak da pomognu zainteresovanima da što bolje pripreme projekte. Adrese, brojeve telefona i imena osoba za kontakt takodje možete pronaći na sajtu IPARD: https://ipard.co.rs/konsultanti-ipard.html 
 I. Matković

Powered by WebExpress