Ekologija

PRAVO NA VODU

Život na Zemlji je nemoguć bez vode. I pored toga, u 21-om veku, blizu milijardu ljudi nema savremen pristup pijaćoj vodi...

Pročitaj više

NEIZBRISIVE POSLEDICE

Šesnaest godina od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, posledice su vidljive na svakom koraku. Pored porušenih i oštećenih zgrada, ipak su teže one, za oko nevidljiv, a to su kontaminacija i narušeno zdravlje ljudi, životinja i biljaka

Pročitaj više

ELEKTRANE NA OTPAD

Čovečanstvo je počelo da troši planetu. Ukoliko se taj proces ne zaustavi i preokrene, neće proći ni nekoliko decenija, a nastaće globalni ekološki kolaps

Pročitaj više
Powered by WebExpress