Cena odstrela veprova

Januar i februar su period pravog doživljaja u lovu na trofejne veprove. Jedan problem je sve prisutniji kod opredeljivanja za ovaj lov, a to je način vrednovanja, odnosno naplate.

Korisnik lovišta, na osnovu odredbi Zakona o divljači i lovstvu, određuje cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači odnosno donosi Cenovnik.U većini cenovnika cena odstrela vepra je određena na osnovu srednje dužine sekača u centimetrima iz obrasca trofejnog lista.Ocenjivanje trofeja, koji ima merne elemente, vrši se na osnovu formula CIC-a u skladu sa važećim propisima. Nakon realizacije dozvole za lov, odnosno odstrela vepra, cena odstrela mora biti usklađena sa vrednošću izkazanom u izdatoj dozvoli za lov, uz dozvoljeno odstupanje od + 10%. Ukoliko je trofej preko graničnih vrednosti (kategorija vrhunskih trofeja - za vepra preko 130 CIC poena), cena odstrela divljači se određuje na osnovu prethodnog dogovora.Za odstrel vepra u grupnom lovu, uglavnom se odobrava popust do 50 %.U primeru Cenovnika date su cene odstrela vepra u pojedinačnom lovu. 
DO14,9CM =100,0 €+0,0 €/1MM
 OD15,0CMDO17,9CM=200,0€+0,0 €/1MM
 OD18,0CMDO19,9CM=300,0€+10,0 €/1MM
 OD20,0CMDO21,9CM=500,0 €+20,0 €/1MM
 OD22,0CMDO23,9CM=900,0€+25,0 €/1MM
 preko24,0CM=1.400,0€+ 30,0€/1MM
 Problem nastaje kada se nakon odstrela ustanovi da su kljove vepra oštećene i tu imamo dva karakteristična slučaja u prvom, češćem, jedan sekač je normalnog oblika i dužine, a drugi slomljen i u drugom slučaju, doduše ređem, oba sekača su slomljena.U ovakvim slučajevima ukoliko je cena odstrela previsoka stvara se nezadovoljstvo lovaca jer opravdano smatraju da plaćaju nešto što nije pravi trofej. Do pre samo 10 godina ovo nije bio tako veliki problem jer je cena odstrela bila određena na osnovu CIC poena i za oštećene trofeje se primenjivala najniža kategorija u cenovniku (do 79,9 CIC poena). Cenovnik je promenjen zbog usklađivanja sa odredbama lovnog turizma u ostalim zemljama Evrope, ali i na osnovu činjenice da je za zvanično ocenjivanje trofeja po formulama CIC-a potreban period od minimalno 90 dana od dana odstrela/obrade trofeja.Za prevazilaženje navedenih problema neophodno je dodatno definisanje trofeja vepra u cenovniku u smislu da cena odstrela vepra sa sekačima na kojima su mala oštećenja (slomljen vrh sekača i sl.) odnosno oba sekača imaju telo zuba očnjaka i brusne površine ide po cenovniku (slike 1. i 2.) a u slučaju većih oštećenja (slika 3.) da se primenjuje najniža cena odstrela. Naravno da se tekst odnosi na prirodna oštećenja, a ne na naknadna lomljenja od strane lovca da bi platio što manje, a što se lako ustanovljava.Analizirajući primenu cenovnika u drugim zemljama nameće se zaključak da postojeći cenovnici moraju da pretrpe određene korekcije i da se prilagode uočenoj praksi. 
 dipl. ing. A. Ćeranić 
međunarodni sudija za trofeje

Powered by WebExpress