115.jpg

Brže i oštrije

Uoči usvajanja izmena Zakona o inspekcijskom nadzoru, podsetiti lovce, ali i inspektore da je divljač državni resurs

U decembarskom broju smo pisali o (ne)postupanju lovnog inspektora Borislava Drobca u slučaju očigledne uzurpacije državnog lovišta od strane lovačkog udruženja „Vojvoda Milenko“ iz Požarevca i nezakonitog lovljenja.Posle dva meseca još nije stiglo uobičajeno rešenje da se svaki lov na spornom delu lovišta,zabranjuje do daljnjeg.Nastojeći da utičemo na efikasnost lovne inspekcije i proširenje ovlašćenja planiranim izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, prenosimo još jedan slučaj koji je ilustracija lošeg stanja u srpskom lovstvu, ali i postupanja nadležnih.Republičkom lovnom inspektoru Stevanu Tomiću,Gospodine inspektore,obraćam Vam se i pisanim putem po Vašoj sugestiji,a povodom sastanka održanog 26.01.2018 u Ivanjici gde sam Vam sve već usmeno izneo.Naime u subotu 24.12.2016. godine su Zoran Sojić, Svetolik Jovanović, Velibor Marinković, Ratomir Lazarević, Đorđe sa Zlatibora, grupa lovaca iz Čačka i ja, uredno uplatili dozvole za lov u komercijalnom lovištu Lovačkog udruženja „Čemernica“ Ivanjica. Taj dan je odstreljena jedna krmača koja je uredno i plaćena po cenovniku.Zbog nezadovoljstva lovaca dogovoreno je da se lov ponovi i sutradan u nedelju, ali u nekomercijalnom lovištu kako je predložio upravnik lovišta Aco Aleksić.Tako da smo ponovo došli i u nedelju 25.12.2016. godine. Opet nas je sačekao upravnik lovišta Aco Aleksić,uredno smo uplatili ulazak u komercijalno lovište. Za lovnika nam je određen dečko koga su zvali Laki koji je meštanin na pomenutom terenu. Nosio je Zastavinu pušku-sačmaricu.Počeli smo sa rasporedom na čeke. Ubrzo nakon toga isti čovek posle dizanja vepra pucao je dva puta na daljini od 15m (oba pucnja su pogodci) nakon čega sam pucao i ja tri puta sa daljine od 130m. Ranjenog vepra pronalazimo na udaljenosti od oko 4 km gde ga opet prvi stiže Laki i sa još tri metka dotuče. Potom nam je rekao da nema novca da plati,pa smo nas četvorica podelili cenu mesa na ravne časti. Krmaču koja je odstreljena u subotu i vepra, koji je odstreljen u nedelju smo preuzeli nakon dva dana tj. u utorak. Vepar je preuzet bez glave. Niko u ta tri dana nije pomenuo trofej.Nakon godinu dana dobio sam opomenu pred utuženje da platim 900 evra otkup kljova i 3000 dinara za troškove sastava opomene, pri čemu su mi poslate i popunjene uplatnice, u suprotnom...Za ta dva dana lova, a posebno ovaj drugi dan, nedelja 25.12.2016. godine nismo videli ni potpisali bilo kakav izveštaj o lovu, niti bilo kakav drugi dokument.Po ovom pitanju sam se obratio Lovačkom Savezu Srbije i od Rodoljuba Hadži-Cenića dobio sledeći odgovor:1. Po (ne)pisanom običaju krupna divljač pripada u lovu onom lovcu koji je na nju prvi pucao,odnosno prvi zadao smrtonosni hitac.2. U etičkom lovačkom kodeksu lovaca Srbije, u članu 16. stav 1 piše: „ ..., trofej krupne divljači pripada lovcu koji je divljač prvi ranio“3. Osim toga mnogo je veća verovatnoća da je meta pogođena sa dva metka ispaljena na 15m, nego sa tri na 130m. U ozbiljnim lovištima u kojima rade pravi profesionalci, titular odstrela se uzima i na osnovu drugih činjenica kao: kojim je oružjem i kojim zrnom pucano- odnosno pogođeno kao i pozicija pucanja u odnosu na položaj tela divljači,a sve u cilju da bi se izbegle namerne i nenamerne greške.Gospodine Tomiću, i sa ovom prepiskom i odgovorom sam Vas lično upoznao i tada Vam dostavio kopiju istih opomena pred tužbu i pokazao Vam na uvid priznanice koje mi je dostavilo lovačko udruženje iz Ivanjice.Vi ste tada sa više poziva utvrdili da Rade Vujović Laki nije član Lovačkog udruženja „Čemernica“ i da ne poseduje oružje zbog više dela zbog kojih je kažnjavan,između ostalog provale,krađe...Vi ste takođe napomenuli da Aco Aleksić nije upravnik ni lovočuvar u LU „Čemernica“ Ivanjica jer je razrešen dužnosti.Vi ste nas takođe posavetovali da ne platimo ovih 900 evra.Za sve gore navedeno postoje materijalno dokazi u vidu fotografija koje ste lično pregledali-videli ste na fotografijama kolike su kljove, odranog vepra u kome je pronađena sačma, a i postoje svedoci sa kojima sam tog dana bio u lovu : 1.Goran Stojić -Lučani2.Zoran Sojić – Lučani3.Svetolik Jovanović – Guča4.Velibor Marinković – Lučani5.Ivan Pavlović - Požega6.Ratomir Lazarević – Požega7.Đorđe Zlatibor+ Nekoliko lovaca iz Čačka (za sve lovce Vam možemo naknadno dostaviti imena,prezimena i adrese.)Gospodine inspektore iako smo na zajedničkom sastanku došli do više zaključaka dozvolite mi da ih pisanim putem ponovim:1.Niko nas pomenute lovce u nedelju 25.12.2016. godine nije upozorio sa pravilima lova, odstrela, cenovnikom...2.Rečeno je da lovimo u komercijalnom lovištu „Babonus“,a lovili smo u nekomercijalnom delu lovišta.3.Aco Aleksić nam se lažno predstavio kao upravnik lovišta, pošto kažete da on to nije.4.Kako onda taj Aco Aleksić može da vodi lov.5.Za lovnika nam je određen čovek u civilu sa sačmarom, iako se krupna divljač lovi karabinom.6.Taj isti lovnik nije član udruženja,nije lovac i ne poseduje lovačko oružje, kako ste istragom utvrdili.7.Kako takav čovek može da bude lovnik?8.Iako smo se sažalili da platimo meso u koži i nas četvorica to uradili jer se taj Laki izjasnio da on nema para, nismo dobili markice za divljač.9.Takođe vepar je prilikom dranja u sebi imao sačmu,a ne karabinsku tanad o čemu smo Vas takođe informisali.Mesec dana po upućivanju dopisa obaveštavamo lovačku javnost i očekujemo reakciju inspekcije. 
G. Stojić

Powered by WebExpress